Motion Designer – Freelance

Check out our latest job posting: Motion Designer – Freelance.

Motion Designer – Freelance

Iščemo čarovnika za Motion Design. Guruja in absolutnega mojstra Adobe After Effects, Cinema 4D ali/in primerljivih programov. Uspešen kandidat bo tesno sodeloval s programerji generativnih visualnih efektov ter oblikovalci izkušenj. Možnost dela od doma, vendar z rednimi sestanki v živo.

Naloge in odgovornosti

 • Konceptualizacija in prezentacija končnega izdelka
 • Izdelava 2D statičnih in dinamičnih izdelkov s poudarkom na Motion Graphics
 • Konceptualizacija workflowa

Pogoji in želje

 • Odlično obvladanje 2D in 3D programov, kot so Adobe Creative Suite, Cinema 4D, 3D Studio in podobnih
 • Odličen pregled nad najnovejšimi multimedijskimi tehnologijami in spremljanje trendov razvoja
 • Sposobnost samoorganizacije z minimalnim nadzorom
 • Sposobnost delovanja v stresnem okolju
 • Odlične komunikacijske sposobnosti

Motion Designer – Freelance

We are looking for an absolute wizard of MoGraph for our various Projection Mapping projects. A guru of Adobe After Effects, Cinema 4D and/or other similar programs. You will work closely with our programmers of generative visuals and experience designers. There is an option of working from home, but with regular face-to-face meetings.

Tasks and responsibilities

 • Conceptualization and presentation of the final artwork
 • Creation of Motion Graphics artwork
 • Workflow conceptualization

Requirements and assets

 • Above par skill in 2D & 3D programs such as Adobe CS, Cinema 4D or similar
 • Excellent overview of the latest multimedia technologies and knowledge of the latest trends in MoGraph
 • Capability of self-organisation and motivation with minimum oversight
 • Capability of working and thriving in a stressful environment
 • Excellent communication skills
Let’s talk!